داستان دین و چشم نگران دوربین: گزارشی از اولین جلسه هم اندیشی سینماگران و محققان تاریخ اسلام در قم
64 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سوره ) مرداد و شهریور 1383 - شماره 10 )(6 صفحه - از 60 تا 65)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی