نهضت عاشورا باید با شیوه های متناسب به جوانان معرفی شود
66 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : گلستان قران ) اردیبهشت 1380 - شماره 62 )(2 صفحه - از 10 تا 11)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی