نقش خاندان کرکی در تاسیس و تداوم دولت صفوی
69 بازدید
ناشر: علم
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-224-002-9
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی