قصه خوانان در تاریخ اسلام و ایران
47 بازدید
ناشر: دلیل
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مروری بر جریان قصه خوانی ابعاد, و تطور آن در تاریخ اسلام و ایران