اسلام، جامعه، سیاست در ادبیات معاصر فرانسه
69 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی » پاییز 1382 - شماره 29 » (35 صفحه - از 224 تا 258)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357=1979، غرب در مقابل حرکتی قرار گرفت که تا آن زمان سابقه و نسبتی با آن نداشت. بیشتر پژوهش ها و مطالعات غربیان درباره شرق، مربوط به تمدّن باستانی و اسلامی بود و در مورد تاریخ معاصر، مطالعاتی در باره مارکسیسم و نهضت‏های ناسیونالیستی و قومی داشتند؛ اما در ارتباط با این مطلب که ممکن است یک حرکت اسلامی فراگیر پدید آید و کشوری مانند ایران را در تصرف خود بگیرد و حتی اندکی بعد شعاع و پرتو آن سراسر جهان اسلام را ظاهر و روشن کند، چیزی گفته نشده بود.