منابع فکر و فقه سیاسی شیعه در دوره صفوی مروری بر رساله های خراجیه
67 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی » پاییز 1380 - شماره 21 » (28 صفحه - از 174 تا 201)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه دیدگاه‏های سیاسی شیعه جز تا این اواخر به صورت متمرکز و منضبط عرضه نشده بود و در گذشته نیز، تنها در میان مباحث مختلف اعتقادی، فقهی، تاریخی و فلسفی، مباحثی در این باره طرح شده بود. از آن‏جا که شیعیان بحث امامت را اعتقادی می‏دانستند، مسائل و مباحث مهمی کلامی ـ سیاسی خود در این باره را در مباحث اعتقادی عرضه کرده‏اند که غالبا مربوط به امامت معصوم علیه‏السلام است. این مسأله، افزون بر اینکه از نظر نقلی و تاریخی بسیار مورد توجه قرار گرفته، کاوشهای عقلی فراوانی نیز درباره آن صورت گرفته است. از این‏رو بحث امامت، خاصه در موضوع امامت معصوم، بسیار غنی است؛ اما به دلیل بی‏توجهی به این مسأله در عصر غیبت، مباحث موجود، محدودیت خاص خود را دارد. مسائل مطرح شده در امامت معصوم می‏تواند پشتوانه اساسی برای بحث از بینش شیعه در باره اهمیت امامت و جایگاه آن در حفظ و هدایت جامعه اسلامی باشد؛ بدین معنی که شیعه، اولا به الهی بودن حکومت و ارتباط میان ولایت آسمانی و زمینی تأکیدی ویژه دارد؛ به علاوه با تکیه بر ویژگی‏های بسیار مهمی که برای امام تعریف کرده، خود را در برابر نگرشی قرار داده است که خود را ...