امر به معروف و نهی از منکر در دوره صفوی
45 بازدید
محل نشر: کیهان اندیشه » بهمن و اسفند 1377 - شماره 82 » (31 صفحه - از 66 تا 96)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درآمد از دیر باز، کار امر به معروف و نهى از منکر در جامعه اسلامى، بر عهده محتسبان بوده است.در این باره، آگاهى‏هاى فراوانى از دوره‏هاى مختلف تاریخى در دنیاى اسلام در دست داریم.آنچه اکنون در پى آن هستیم، این است که آیا در دوره صفوى، منصب محتسب وجود داشته است یا نه؟ پاسخ اجمالى ما به این پرسش آن است که گرچه چنین منصبى وجود داشته؛اما حوزه کار او آن مقدار اندک بوده، که نمى‏توانسته سمت مهمى در این دوره به حساب آید. در این باره، نخستین اشاره‏اى که در اختیار داریم آن است که شاه طهماسب درباره توبه خود در سن بیست سالگى، از سید میرهادى محتسب یاد مى‏کند که ب هدست وى توبه کرده است.(1) چنین مى‏نماید که سید مزبور، از سوى خود شاه، مقام محتسبى را داشته و این منصب، به نوعى با کار امر به معروف و نهى از منکر ارتباط داشته است.در عین حال، این نقل، لزوما به این معنا که منصب محتسب، تشکیلاتى براى امر به معروف و نهى از منکر داشته، نیست.در همان سالها، از میر سید على خطیب محتسب یاد شده که شخصى با نام آقا جمال را به فرمان شاه تخته کلاه کرد. * (2) آنچه در تذکرة الملوک میرزا سمیعا-به عنوان کتابى از آخرین سالهاى دولت صفوى درباره مناصب موجود در این دولت-درباره حسبه آمده، (*).کلاه چوبینى که زنگها را بدان بندند و بر سر مجرمان گذارند.