آگاهیهایی درباره دوره صفوی
44 بازدید
محل نشر: کیهان اندیشه » مرداد و شهریور 1377 - شماره 79 » (22 صفحه - از 29 تا 50)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از زبان محمدتقى مجلسى (1003-1070) بر اساس کتاب «لوامع صاحبقرانى» خاندان مجلسى، یکى از خاندانهاى علمى برجسته دوره میانى و نهایى صفوى است.دو چهره برجسته آن، یکى مرحوم آخوند ملا محمدتقى مجلسى(م 1070)مشهور به مجلسى اول و دیگرى فرزندش علامه محمدباقر مجلسى(م 1110)مى‏باشد.پدر و پدر بزرگ مجلسى اول و نیز بسیارى از نوادگان وى، اهل علم و عمل بوده و در طى چند قرن، خاندان بزرگى را تشکیل داده‏اند. مجلسى اول، که نزد شمارى از علماى برجسته این دوره به مانند ملا عبدالله تسترى و شیخ بهائى شاگردى کرده، نقشى محورى در رشد علوم دینى در جامعه ایران داشته و در نهایت فرزندش یکى از اساسى‏ترین نقشها را در شکل‏دهى به علوم دینى و مذهبى این دوره بر عهده داشته است.تفاوت میان این دو عالم، على رغم گرایش اخبارگرایى بالنسبه معتدل هر دو، تمایلات عارفانه و تا حدى صوفیانه پدر در برابر گرایشهاى تند علامه در برابر تصوف و اندیشه‏هاى باطن‏گرایانه است.اما در بعد توجه به اخبار و احادیث و مطرح کردن فقه حدیثى، هر دوى آنها روشى واحد را دنبال کرده‏اند.با این‏حال، هر دوى آنها-و طبعا فرزند با تأثیر از پدر-تأکید دارند که راه وسط را انتخاب کرده‏اند.از عباراتى که از قول مجلسى اول در این مقال خواهد آمد، مقدار وفادارى به این راه وسط روشن خواهد شد. مجلسى اول، چندین تألیف برجسته و مفصل دارد که از آثار خوب دوره پر بار صفوى است.در کنار آن، تألیفات کم حجمى هم دارد که به اجمال...‏