پیوند تاریخی تشیع عراق و ایران
42 بازدید
محل نشر: کیهان اندیشه » فروردین و اردیبهشت 1377 - شماره 77 » (20 صفحه - از 77 تا 96)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه حاکمیت مذهب سنى در طى نه قرن نخست هجرى در ایران، صورت مذهبى تاریخ این سرزمین، در این دوره تاریخى است.استثناهاى اندکى در کنار این حاکمیت وجود دارد که در دولت زیدیان طبرستان، بویهیان، دوره سلطان محمد خدابنده و سربداران، نمود یافته است.با این حال، جداى از حاکمیت، در سراسر این نه قرن، اولا تمایلات شیعى در میان بسیارى از سنیان این دیار وجود داشت، و ثانیا تشیع اصیل امامى و نیز شیع زیدى در میان مناطقى از ایران، رسمیت مردمى و محلى مداوم داشت. در طى این دوران، تشیع امامى و زیدى ایران، از کوفه، بغداد و سپس نجف و حله تغذیه مى‏شد. تبیین چگونگى این پیوند مطلبى است که باید به آن پرداخت.شناختن راههاى این تغذیه، و زمان و مراحل آن، در شناخت آموزه‏هاى شیعى و رواج آنها در ایران به ما کمک خواهد کرد. ارتباط میان تشیع عراق با ایران، از آغاز تاکنون به‏طور مداوم وجود داشته است؛اما در طى نه قرن نخست هجرى(قرن هفتم تا پانزدهم میلادى)چهار نقطه عطف در این پیوند وجود داشته است: نخست، زمان مهاجرت شمارى از افراد قبیله اشعرى عراق به شهر قم در اواخر قرن نخست هجرى که دوره تأسیس تشیع امامى در ایران است.