سلطان محمد خدابنده، علامه حلی و رواج تشیع در ایران
26 بازدید
محل نشر: نامه مفید » پاییز 1375 - شماره 7 » (24 صفحه - از 169 تا 192)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده جستجو در تاریخ تشیع در ایران در گرو بازشناسی متون تاریخی، رجالی و ادبی، کتابشناسی و تمامی آثاری است که به نحوی، حاوی اطلاعاتی در باره سیر رشد تشیع در ایران است؛ برگی از این تاریخ مربوط به روی کار آمدن سلطان محمد خدابنده در دهه نخست قرن هشتم هجری است. سلطان محمد خدابنده تحت تأثیر برخی از عالمان که در اطرافش بودند؛ به شیعه اثنی عشری گروید. از مهمترین این شخصیتها و عالمان می‏توان به علامه حلی اشاره کرد. ایشان با سفر به ایران بر دولتمردان و شخصیتهای ایرانی تأثیری عمیق گذاشت. در این مقاله ضمن پرداختن به موضوع فوق فصلی هم به تأثیر اندیشه‏های علامه در ایران اختصاص داده شده است؛ این فصل بر این پایه قرار گرفته است که تا پیش از صفویه چه آثاری از علامه در ایران یا توسط دانشوران ایرانی نوشته شده و اکنون نسخه‏های آن موجود است. از مهمترین متون مربوط به تشیع اولجایتو، رساله «فواید» خود اوست که شرح مسلمان شدن و سپس شیعه شدن خود را به طور مشروح بیان کرده است. این متن، تماما در این مقاله آمده است. ______________________________ 1ـ این مقاله را به مرحوم استاد علامه سید عبد العزیز طباطبایی، نویسنده اثر پر ارج «مکتبة العلامة الحلی»، که بخش پایانی این اثر بر پایه آن به نگارش در آمده، تقدیم می‏کنم.